Translate

martes, 1 de marzo de 2016

Exposició de Projectes Febrer 2016


Sari de la Cruz i Esther Payà, alumnes de 2n de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de Qualitat, han exposat el projecte realitzat durant les practiques formatives:Sari de la Cruz ha realitzat el Projecte en l’empresa Biopartner :

Validation and application of quality control in Real-Time PCR for salmonella spp
(Validació i aplicació dels controls de qualitat en PCR-real time per salmonella spp)


Esther Payà ha realitzat el Projecte en l’empresa Texathenea:

Chemical, physic-chemical and quality trials and treatments applied to the fabric

(Assajos i tractaments químics, físico-químics i de qualitat realitzats al teixit)

No hay comentarios:

Publicar un comentario