Translate

miércoles, 27 de abril de 2016

Mobility Project Erasmus +KA1 VET Technician in Laboratory Operations Germany, April 2016


Mobility Project Erasmus +KA1 VET
Technician in Laboratory Operations
Germany, April 2016

English translation below


Se ha realitzat una mobilitat a Alemanya dins del Programa Erasmus + KA1 VET de l'IES Pare Vitòria per al Cicle Mitjà de Tècnic en Operacions de Laboratori
6 alumnes i 3 professors han realitzat una mobilitat a Alemanya, en concret a un institut de FP en Rheine, en la regió de Westfalia, on s'impartixen diverses famílies professionals i en concret la de tècnic mediambiental.


Els alumnes han estat 15 dies realitzen practiques als laboratoris del Centre i visiten empreses relacionades amb el sector químic.
També han realitzat anàlisis fisicoquímiques i control de la contaminació de les aigües del riu Ems que passa per la ciutat de Rheine.
Tant els alumnes com els professors han millorat la seua competència lingüística en anglès, doncs, l'idioma a emprar en la mobilitat era l’anglès
Els professors han estat 6 dies i han estat coneixent el sistema educatiu de FP en Alemanya, han visitat empreses on els alumnes realitzen practiques formatives i han establert metodologia en comú per als dos cicles utilitzant l'anglès coma llengua vehicular.
Entre les visites més destacades estan la visita a Brillux, una empresa de pintures, la visita a un parc bioenergètic, la visita a una empresa d’obtenció de sal a partir de les aigües salines del subsòl, etc.


Dins de les visites culturals han visitat la ciutat de Rheine, la ciutat de Münster i diversos parcs naturals de la regió.
The IES Pare Vitoria has made a mobility in Germany within the Erasmus+ VET KA1 Project for Intermediate Cycle of Technician in Laboratory Operations
Six students and three teachers have made mobility in Germany, in a vocational institute in Rheine, in the region of Westfalia, with several VET familiy's professionals, in particular environmental technician.Students has made 15 days internship in the laboratories of the Centre and visit companies involved in the chemical sector.
They has also made physicochemical analysis and control of pollution of the river Ems from the city of Rheine.
Students and teachers have improved their English level because the language used in the mobility was English


       

Teachers has been six days and they has also been knowing vocational education system in Germany and they have visited companies where students are doing traineeships and finally, they have established common methodology for two cycles using English.
They visited several companies: Brillux, a company of paintings, a bioenergetic park and a company to obtain salt from water with salt from the underground.
Besides they have visited the city of Rheine, the city of Münster and several natural parks in the region.   


No hay comentarios:

Publicar un comentario